Sú É-čka nebezpečné?

E-čka

É-čka sú vo všeobecnosti potravinové aditíva, ktoré sa pridávajú do potravín kvôli zabezpečeniu ich niektorých vlastností – trvácnosti, farby, chuti ... Sú označované veľkým písmenom E a troj- alebo štvormiestnym číselným kódom. Toto číslo za písmenom E nám hovorí, o aký prídavok s akou charakteristikou ide.

Rozdelenie É-čiek do skupín podľa číselného kódu:

  • farbivá (E100 — E199),
  • konzervačné látky (E200 — E299),
  • antioxidačné látky a regulátory kyslosti (E300 — E399),
  • zahusťovadlá, emulgátory a stabilizátory (E400 — E499),
  • kypriace a protispekávacie látky (E500 — E599),
  • zvýrazňovače chuti a vône (E600 — E699)
  • antibiotiká (E700 — E799)
  • leštiace látky, sladidlá, baliace plyny a propelanty (E900 — E999)
  • dodatočné látky (E1000 — …..)
  • iné látky – označenie kódov začína na CE.

Na rozdiel od všeobecne rozšírenej mienky o nebezpečnosti É-čiek pravdou je, že nie všetky tieto aditíva sú nebezpečné. Niektoré majú pôvod v prírodných látkach - získavajú sa z rastlín, živočíchov, húb, nerastov a podobne (niektoré z nich dokonca môžu byť pre zdravie prospešné ako napríklad E100, E140, E300 atď.). É-čkami sú tiež označované vitamíny alebo prírodné látky a farbivá, ako napríklad E100 (kurkumin), E101 (riboflavin, teda vitamín B2) E140 a E141 čo je zelené rastlinné farbivo chlorofyl, E150 (karamel), E160 až E166 (betakarotén, provitamín A), E260 až E263 a E270 (prírodné kyseliny), E300 až E304 (prírodné antioxidanty, vitamín C) alebo E306 čo je vitamín E.

Ďalšia skupina aditív sú prírodne identické – majú zloženie ako prírodné, ale vyrábajú sa chemicky.

Treťou skupinou aditív sú umelé látky, ktoré sa vyrábajú čisto chemickou cestou, niekedy dokonca aj z ropných produktov.

V našej známej histórii nikdy nežili ľudia tak dlho, ako je tomu dnes. Najdlhší život v rámci celoplanetárnej populácie máme práve v našej kultúre, ktorá sa vyznačuje veľmi širokým spektrom ľahko dostupných potravín. Nárast civilizačných chorôb je z prevažujúcej miery spôsobený vekovým opotrebovaním organizmu, zlým životným štýlom a nevhodnou stravou na báze cukru, tukov, veľkého množstva výrobkov z bielej múky ... Keby sme umierali 50 – 60 roční, civilizačné choroby by sa nestihli objaviť. Nie sú to É-čka, ktoré nám privodia choroby, ale spôsob, akým pristupujeme k svojmu telu.

É-čka v potravinách môžu u niektorých ľudí vyvolať nežiadúce reakcie, ale napriek konšpiračným teóriám nie sú do potravín pridávané za účelom znižovania populácie. Na každom potravinovom výrobku sú uvedené tieto prídavné látky a pokiaľ máme obavy, čo sa za uvedeným kódom skrýva.

Na stránke:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%ADdavn%C3%A1_l%C3%A1tka_v_potravin%C3%A1ch nájdeme bližšiu charakteristiku daného É-čka.

Najcitlivejšou skupinou ľudí na umelé aditíva sú:

- chorí ľudia – ktorí by sa mali vyvarovať umelých potravinových aditív (tie prírodné sú vhodné)
- a deti, ktoré ešte môžu mať na niektoré potravinové aditíva neprimeranú reakciu.

Nevhodné É-čka pre deti:

E102 – tartrazín
E104 – chinolínová žltá
E110 – žlť
E122 – karmoizín
E124 – košenilová červená 4R
E129 – allura červeň
E211 – konzervačná látka benzoan sodný