Dodacie podmienky

 

Dodávka tovaru a poplatky za doručenie

Tovar odosielame len do krajín EÚ (príp. výnimky sú nižšie uvedené*). Vo webshope sú dostupné informácie o spôsoboch dopravy, z ktorých si kupujúci môže vybrať. Osobný odber tovaru zo skladu predávajúceho je možný len na základe dohody. 

V prípade, že kupujúci nakúpi tovar vo webshope v hodnote nižšej, ako je to uvedené v tabuľke sa účtuje poplatok za doručenie a tiež príp. poplatok za dobierku podľa sadzieb uvedených v tabuľke. V prípade, že kupujúci nakúpi tovar vo vyššej hodnote, ako je to uvedené v tabuľke sa poplatok za doručenie a tiež príp. poplatok za dobierku neúčtuje.

V prípade, že si kupujúci uplatní zľavu z nákupu použitím zľavového kupónu (darčekovej poukážky) a výsledná predajná cena tovaru po použití zľavového kupónu je nižšia ako 29,- EUR, resp. 89,- EUR (s DPH) sa účtuje poplatok za doručenie a tiež aj príp. poplatok za dobierku.

Pri kúpe výrobku, ktorý je označený ikonkou "Doprava zadarmo!" sa neúčtuje žiadny poplatok za doručenie ani príp. poplatok za dobierku.

Výška poplatkov za doručenie

  Slovenská republika  Česká republika   Maďarsko, Poľsko,
Rakúsko, Nemecko   
Ostatné krajiny EÚ*
Poplatok za doručenie s DPH 3,90 EUR 6,50 EUR 6,70 EUR 23,50 EUR
Poplatok za dobierku s DPH 1,- EUR 1,- EUR ** **

Poplatok za doručenie sa
neúčtuje pri nákupe tovaru
nad hodnotou (s DPH):

29,- EUR 89,- EUR 89,- EUR účtuje sa vždy

* Okrem Malty a Cypru - do týchto krajín dodávame tovar len na základe predošlej písomnej dohody.
** Nie je možná platba za tovar dobierkou (len prevodom cez bankový účet).

 

Notifikácia zásielky a čas doručenia

Po odoslaní tovaru z nášho skladu Vám doručovateľ (kuriérska služba) oznámi dátum doručenia zásielky e-mailom a/alebo sms-kou.

Ak ste nakúpili tovar za viac ako 59,- EUR (s DPH) Vám zadarmo aktivujeme službu hodinovej notifikácie, keď Vám doručovateľ (kuriérska služba) oznámi predpokladané časové okno doručenia na hodinový interval.

Poznámka: Doručovateľské (kuriérske) spoločnosti doručujú kupujúcemu naše zásielky len cez pracovné dni, a to výlučne podľa ich vlastného harmonogramu rozvozu, ktorý žiadnym spôsobom nevieme ovplyvniť. Z uvedeného dôvodu Vás prosíme, nezadávajte požiadavky na čas doručenia do objednávky.

 

Dodacie lehoty

Tovar odosielame len cez pracovné dni, a to do 24 hodín po emailovom oznámení o potvrdení prijatia objednávky - email "Potvrdenie objednávky". Dodacia lehota zásielok je v rámci SR 7 dní, do Maďarska, Poľska, Rakúska, Nemecka, Rumunska, Bulharska, Poľska a Česka 9 dní a do ostatných krajín EÚ 12 dní po potvrdení objednávky. Ak ste si zvolili platbu vopred na faktúru, dodacia lehota začne plynúť dňom pripísania kúpnej ceny na náš účet, o čom bude Kupujúci upovedomený emailom. Dodacia lehota a lehota na odosielanie zásielok sa môžu líšiť najmä v období sviatkov, celozávodnej dovolenky a pod., tieto zmeny sú vždy včas oznámené na úvodnej stránke webshopu.

 

Prevzatie zásielky a jej poškodenie počas prepravy

Zásielku je oprávnený prevziať len adresát (kupujúci) alebo ním splnomocnená osoba. Zásielku si pri prevzatí treba starostlivo skontrolovať, či nedošlo k jej poškodeniu.

Poznámka: odporúčame a prosíme Vás aby ste si zásielku pri prevzatí starostlivo skontrolovali a v prípade poškodenia s pracovníkom kuriérskej spoločnosti (doručovateľom)  spísali zápisnicu o škode. Ak je možné treba vyhotoviť aj fotodokumentáciu. Veľmi nám to pomôže pri posúdení celého prípadu a správneho rozhodnutia vo veci náhrady  škody. Môžete nám aj ihneď zavolať, radi Vám pomôžeme pri riešení problému.

 

Výluky

Vzhľadom na technické možnosti príp. technické obmedzenia jednotlivých poskytovateľov dopravných služieb, nemusia byť vždy dostupné všetky spôsoby doručenia tovaru, alebo dodatkové služby (napr. oznámenie o doručení emailom, sms alebo iné). 

 

DOP_202203
Dokument upravený dňa 06.11.2022