Čo je to vlastne RDA?

RDA je skratka z angličtiny „Recommended Daily Allowance“, teda odporúčaná denná dávka (ODD). Odporúčaná denná dávka pre jednotlivé výživové faktory (je stanovená pre 16 faktorov ako vitamíny, sacharidy, minerálne prvky…) je na Slovensku stanovovaná Úradom verejného zdravotníctva, pričom sa prihliada na vek, výškovo-hmotnostný indexu, celková fyzická činnosť, fyzický stav (tehotenstvo, choroba) atď. Z týchto kritérii sa potom všeobecne určuje odporúčaná denná dávka pre priemerného spotrebiteľa na deň.

ODD je vždy stanovovaná pre zdravých ľudí, to znamená, že ak ste chorí alebo tesne po chorobe, fyzicky zoslabnutí, pri ťažkej fyzickej námahe, pravidelnom fajčení a podobne, môže byť u vás vyššia potreba niektorých látok.

Tiež netreba zabúdať na to, že veľký podiel potrebných živín získavame z bežnej potravy, preto formou výživových doplnkov stačí skutočne iba doplniť ich počet alebo si naordinovať tie látky, ktorých momentálne máme nedostatok.

Na záver chceme zdôrazniť, že ODD nie je iba vymyslená veličina ale mali by sme ho brať do úvahy, pretože aj vitamínov, minerálov a iných látok sa môžeme predávkovať pri zbytočnom a neuváženom dávkovaní.