Výrobky verDAYvit

vDv

 

Čo znamená logo verDAYvit na výrobkoch?

Logo verDAYvit alebo aj vDv sme začali na našich výrobkoch používať v januári 2021, a to z dôvodu aby sme graficky označili všetky naše výrobky, z ktorých treba užívať len jednu dávku (tabletu, kapsulu a pod.) denne. Logo je umiestnené na výrobku vzadu, väčšinou nad čiarovým kódom výrobku.